Logie-Smith Lanyon Austral Wheelrace Elite Women Team Sprint Qualifying

Event 8: Elite Women Team Sprint Qualifying

- Result

1. NSWIS Team 1 34.755
2. VIC Team 1 35.210 +0.45
3. SASI Team 1 35.326 +0.57
4. QLD Team 1 36.821 +2.06
5. NSWIS Team 2 37.67 +2.91
6. ACT Team 1 41.93 +7.18